top of page

Idé till Verklighet

Rätt hjälp leder till framgång

Vägen från idé till marknad kan vara lång, svår och förvirrande. Vi finns som en resurs för att lotsa dig fram genom processen, steg för steg, med allt från inledande konceptpresentationer till visualisering, finansieringssökning och prototyp. 

Vårt fokus ligger på att så snabbt och resurseffektivt som möjligt ta fram det underlag som krävs för att fatta beslut inför nästa steg. Våra olika delar av innovationssupporten möjliggör för olika vägar framåt, så att du kan välja vad som passar för dig och din vision.

Innovationsprocess
En kreativ översyn för nya idéer.

En kreativ översyn är när någon av våra konsulter genomför en analys av din idé. Detta inkluderar SWOT och NABC analyser tillsammans med övergripande möjliga fortsatta steg.

Hur vet du om din idé har vad som krävs för att lyckas på marknaden? Sälj den!

Vi hjälper dig att presentera din nya idé i form av produktanpassat marknadsföringsmaterial, med grafik, text och bilder – precis som reklam för befintliga produkter!

Ge din idé näring att växa

Att ta en produkt till marknad är inte bara svårt, utan kan också vara dyrt. Genom att använda CRC Nordic finns möjligheten att även be oss leta finansiering för vårt arbete, exakt hur detta fungerar är beroende på hur din innovation ser ut.

Kontakta oss om du tror att någonting ovan kan passa dig!

EPV (Enkel produkt visualisering)

Födseln av EPV kom genom CRC Nordic's frustration att prototyper hos de stora aktörerna alltid kostade hundratusentals kronor. Varför skulle man vara tvungen att ta fram något så dyrt innan man ens visste om det fungerade? 

Genom iterationen som syns ovan kan vi med en tiondel av kostnaden kan ta fram en MVP-prototyp av din idé. EPV:n kan sen testas på olika sätt (prata med CRC Nordic's utvecklare för få ett så bra test som möjligt).

Ibland räcker det med att ta fram en EPV för att direkt gå på tillverkningen av produkten, och ibland behöver man ta fram en fullfunktionsprototyp i alla fall. Men då är jobbet som gjorts i EPV:n väldigt värdefullt för att effektivt kunna ta fram prototypen. Man är också säkrare på att idén fungerar och skapar värde hos kunden - vilket minimerar att onödiga kostnader tillförs produkten.

EPV:n fungerar enligt följande; först gör vi ett CAD-underlag till produkten, detta görs genom Solidworks och kan användas som tillverkningsunderlag i de flesta fallen. Därefter görs någon av följande alternativ: 3D-prototyp, Fotorealistisk rendering eller 3D visualisering.

Kontakta oss om du tror detta kan passa dig!

Fullfunktionsprototyp

En fullfunktionsprototyp är i många fall det sista steget innan tillverkning i en produktutveckling. Innan man kommit så långt är CRC Nordic's rekommendation att man testat av produkten i olika steg. Ta först fram en MVP-prototyp, alternativt en Alfa-prototyp och förfina denna till en Beta-prototyp.

Genom att arbeta smart och med iterativa tester gentemot både på funktionerna i prototypen samt värdet som prototypen ska skapa till kunden så kan man nå tillverkningsmaterial och fullfunktionsprototyp med mindre risk och med lägre kostnader.

Kontakta oss om du tror detta kan passa dig!

bottom of page